Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa sprzed 8 lat

         Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 14 stycznia 2019 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie PO V Ds. 6.2016 przeciwko Arkadiuszowi A., którego oskarżono o to, że w 2011 r. zabił żonę Krystynę A...

Czytaj więcej: Akt oskarżenia w...

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa na Bacieczkach w Białymstoku

W dniu 28 grudnia 2018 roku Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Markowi D. podejrzanemu o to, że:

w dniu 15 maja 2018 roku w Białymstoku działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia L. D. dokonał jej zabójstwa w ten sposób, że podczas kłótni używając przemocy przewrócił pokrzywdzoną na wersalkę, a następie przycisnął do jej twarzy poduszkę uniemożliwiając oddychanie, czym spowodował obrażenia ciała w postaci zadrapań na twarzy, obrzęk górnej wargi, ranę w okolicy czubka głowy oraz na nogach, podbiegnięcia krwawe na plecach i ostatecznie doprowadzając do śmiertelnego zejścia L. D. wskutek uduszenia,

tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 kk.

Marek D. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach opisał przebieg zdarzenia wskazując, że jego zachowanie, polegające na duszeniu żony poduszką, motywowane było chęcią jej uciszenia. Miał on dość jej krzyków. Po tym zdarzeniu podejrzany schował ciało żony do kufra stojącego w pokoju i wyszedł z domu. W związku z ujawnionymi w toku postępowania okolicznościami uzasadniającymi wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Marka D. zasięgnięto opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji psychiatrycznej stwierdzili, że miał on całkowicie zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem.

Za popełnienie zarzuconego czynu Markowi D. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie przeciwko Czesławowi M.

W związku z zapadłym w dniu 28 grudnia 2018 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie, którym uniewinniono Czesława M. od popełnienia zarzuconych mu przestępstw, Prokurator Okręgowy w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2018 r. wystąpił do tego Sądu o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia. ...

Czytaj więcej: Wyrok Sądu...

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa przy użyciu karabinu „Mauser”

 

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 10 grudnia 2018 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 69.2017 przeciwko Karolowi K., w którym zarzucono mu popełnienie zabójstwa, tj. czynu z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. ...

Czytaj więcej: Akt oskarżenia w...

Akt oskarżenia w sprawie o rozbój

W dniu 03 grudnia 2018r. Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi B., podejrzanemu o to, że:

I w dniu 16 września 2018r. w Białymstoku w rejonie ul. Św. Andrzeja Boboli dokonał rozboju na osobie małoletniego w ten sposób, że ...

Czytaj więcej: Akt oskarżenia w...