Zarzuty w sprawie PO II Ds. 5.2016

W uzupełnieniu komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w dniu 3 lutego 2017 roku, dotyczącego śledztwa PO II Ds. 5.2016, niniejszym przekazuję dalsze informacje na temat przedmiotowego postępowania....

Załączniki:
Pobierz plik (zarzuty_rafal_g.pdf)Zał. Zarzuty Rafał G.[ ]254 Kb

Czytaj więcej: Zarzuty w sprawie...

Komunikat w sprawie przeszukań w Stowarzyszeniu Teatralnym Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie.

W Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku toczy się – wszczęte w dniu 18 kwietnia 2016 r. – śledztwo PO II Ds. 5.2016 dotyczące podrobienia kilkudziesięciu dokumentów, dokonania szeregu wyłudzeń i usiłowań wyłudzeń, a także udaremniania zaspokojenia należności wierzycieli, które to czyny miały miejsce w związku z działalnością Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej ...

Czytaj więcej: Komunikat w...

Akt oskarżenia przeciwko kobiecie oskarżonej o usiłowanie zabójstwa konkubenta

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku w dniu 27 stycznia 2017 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie PR Ds. 1394.2016 przeciwko Annie F., w którym zarzucono jej usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu ...

Czytaj więcej: Akt oskarżenia...

Śledztwo dotyczące funkcjonariusza Straży Granicznej

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku prowadzi śledztwo o sygn.: PO I Ds.50.2016 przeciwko Grzegorzowi B. funkcjonariuszowi Straży Granicznej podejrzanego o to, że w okresie od 26 lipca do 1 sierpnia 2016 roku w Białymstoku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ... 

Czytaj więcej: Śledztwo...

Śledztwo dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku prowadzi śledztwo o sygn.: PO I Ds.8.2017 w sprawie m.in. niewolnictwa i handlu ludźmi, tj. o czyny z art. 8 ustawy przepisy wprowadzające kodeks karny z dnia 06.06.1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, Nr 88, poz. 554 z późn.zm.) w zb. z art. 197 § 3 kk, z art. 189a § 1 kk w zb. z art. 197 § 3 kk.
            Podstawa wszczęcia w/w śledztwa była m.in. treść zawiadomienia złożonego przez obywatela Republiki Demokratycznej Kongo...

Czytaj więcej: Śledztwo...