Mediacja

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym (uprawnienia takie przysługują również policji).

Instytucja albo osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników. Prokurator po zapoznaniu się ze sprawozdaniem podejmuje decyzję co do sposobu zakończenia postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego.

Wykazy osób i instytucji godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Białymstoku są wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych Okręgu Białostockiego, jak również na stronie Sądu Okręgowego w Bałymstoku.

Wykaz mediatorów

Strony postępowań karnych zainteresowane zastosowaniem tej instytucji powinny zgłaszać się do właściwych prokuratur rejonowych.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

W okresie 12 - 17 października 2015 roku zorganizowano obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji a w dniu 25 października 2015 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tegorocznym obchodom nadano hasło "MASZ PRAWO DO MEDIACJI"

 

Ogłoszenie

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 17 października 2013 roku jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tych obchodów jest upowszechnienie stosowania mediacji w praktyce organów ścigania. ...

Załączniki:
Pobierz plik (lista koordynatorów ds. mediacji.xls)Lista koordynatorów ds. mediacji[ ]63 Kb

Czytaj więcej: Międzynarodowy...

Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza IV konkurs na pracę pt. „Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie” ...

Czytaj więcej: Konkurs z okazji...

Mediacja w praktyce – konkurs Prokuratora Generalnego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza III konkurs na pracę pt. „Mediacja w praktyce prokuratorskiej lub mediatora (studium przypadku)”...

Czytaj więcej: Mediacja w...

Zalety mediacji karnej – konkurs Prokuratora Generalnego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza II konkurs na pracę pt. „Zalety mediacji karnej”...

Czytaj więcej: Zalety mediacji...