Międzynarodowy Dzień Mediacji

ms plakatW dniu 17 października 2013 roku jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tych obchodów jest upowszechnienie stosowania mediacji w praktyce organów ścigania. We wszystkich Prokuraturach Rejonowych Okręgu Białostockiego w tym dniu, jak również w dniach od 14 do 18 października 2013 roku (tydzień mediacji) zorganizowano dyżury z udziałem prokuratorów oraz zaproszonych mediatorów (17 października). Strony postępowań karnych zainteresowane zastosowaniem tej instytucji powinny zgłaszać się do właściwych prokuratur rejonowych.

Mediacja jest to próba doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu, satysfakcjonującego obie strony konfliktu karnego, na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym (uprawnienia takie przysługują również policji). Instytucja albo osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników. Prokurator po zapoznaniu się ze sprawozdaniem podejmuje decyzję co do sposobu zakończenia postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego.

Wykazy osób i instytucji godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Białymstoku są wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych Okręgu Białostockiego, jak również na stronie Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W załączeniu: Wykaz mediatorów:

Załączniki:
Pobierz plik (lista koordynatorów ds. mediacji.xls)Lista koordynatorów ds. mediacji[ ]63 Kb