Informacja o dniu wolnym

Na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Białymstoku ustala sie dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy wszystkim pracownikom wykonującym obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku i prokuraturach rejonowych okręgu białostockiego. W zamian za dzień 24 grudnia 2018 r. wolny od pracy, ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.