Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2018r.

PO VII WB 221.1.2018

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016r. Poz. 831) Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje o  działaniach  zrealizowanych w zakresie efektywności energetycznej w 2018 r. w obszarze okręgu białostockiego, zgodnych z art. 6 ust.2 w/w ustawy.

Pełny tekst informacji w załączniku:

 

PO VII WB 221.1.2019