Ogłoszenie o sprzedaży

IV G 202/7/16

Ogłoszenie
o sprzedaży zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku