Krajowa Administracja Skarbowa

Z dniem 1 marca 2017r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową. Bliższe informacje na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kas/o-kas.