Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

      Wzorem lat ubiegłych w okresie od dnia 19 lutego do dnia 25 lutego 2018r. organizowany jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", podczas którego dyżurujący prokuratorzy będą udzielać informacji o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

      Dyżury będą pełnione w dniach 19-23 lutego 2018r. w godzinach 10:00-15:00 a w dniach 24-25 lutego 2018r. w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 oraz we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu białostockiego.

 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Czytaj więcejCentrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej ...

Załączniki:
Pobierz plik (plakat A3_Pryzmat_OPPS.jpg)Plakat[ ]1034 Kb
Pobierz plik (ulotka A6_Pryzmat_OPPS.jpg)Ulotka cz.1[ ]385 Kb
Pobierz plik (ulotka A6_Pryzmat_OPPS2.jpg)Ulotka cz.2[ ]298 Kb

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

      Wzorem lat ubiegłych w okresie od dnia 20 lutego do dnia 26 lutego 2017 r. organizowany jest "Tydzien Pomocy Ocobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", podczas ktorego dyżurujący prokuratorzy będą udzielać informacji o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

      Dyżury bedą pełnione w dniach 20-24 lutego 2017 r. w godzinach 10:00 - 15:00 a w dniach 25-26 lutego 2017r. w godzinach 10:00 - 13:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 oraz we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu bialostockiego.

 

Wykaz organizacji pozarządowych

    Uprzejmie informujemy, że w sprawie udostępniania osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na bieżąco aktualizowany jest wykaz tych organizacji, wraz z adresami placówek i godzinami pracy specjalistów.

    Wykaz dostępny jest pod adresem:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

      W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym w szczególności działania 4.2.4.Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych - w załącznikach zamieszczamy: "Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa(aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku) oraz "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020".

 

Bazy danych instytycji na dzień 30.04.2017:

Podlaska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadząc w woj. podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w ramach Podlaskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" w Białymstoku oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, prowadzi w Białymstoku, Łomży i Suwałkach 3 punkty wsparcia, w których udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/7510,dok.html

Prawa osób pokrzywdzonych


Polska Karta Praw Ofiary

Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego w toku postępowania karnego
Lista organizacji wspierających ofiary przestępstw

Wykaz instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń,
o których mowa w art. 47 i art. 49 kodeksu karnego
Sieć pomocy ofiarom przestępstw

 

Organizacje Wspierające Ofiary Przestępstw w województwie podlaskim:

 • Fundacja "Wspólnota Przyjaznych Serc" w Białymstoku
  ul. E. Orzeszkowej 17, 15-084 Białystok
  - pomoc ofiarom wypadków drogowych.
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SZANSA"
  ul. J. Dąbrowskiego 3, 17-100 Bielsk Podlaski
  -Głównym celem działania jest rehabilitacja, która ma za zadanie powstrzymać i zminimalizować niesprawność fizyczną.
 • Fundacja "RATUJMY"
  ul. Legionów Piłsudskiego 3 lok. 218, 17-300 Siemiatycze
  - m.in. wspieranie finansowe i pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala w Siemiatyczach; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Suwałkach
  Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
  - bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  Filia w Białymstoku
  Centrum Współpracy Organizacji Samorządowych
  ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok