Prawa osób pokrzywdzonych


Polska Karta Praw Ofiary

Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego w toku postępowania karnego
Lista organizacji wspierających ofiary przestępstw

Wykaz instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń,
o których mowa w art. 47 i art. 49 kodeksu karnego
Sieć pomocy ofiarom przestępstw

 

Organizacje Wspierające Ofiary Przestępstw w województwie podlaskim:

 • Fundacja "Wspólnota Przyjaznych Serc" w Białymstoku
  ul. E. Orzeszkowej 17, 15-084 Białystok
  - pomoc ofiarom wypadków drogowych.
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SZANSA"
  ul. J. Dąbrowskiego 3, 17-100 Bielsk Podlaski
  -Głównym celem działania jest rehabilitacja, która ma za zadanie powstrzymać i zminimalizować niesprawność fizyczną.
 • Fundacja "RATUJMY"
  ul. Legionów Piłsudskiego 3 lok. 218, 17-300 Siemiatycze
  - m.in. wspieranie finansowe i pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala w Siemiatyczach; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Suwałkach
  Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
  - bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  Filia w Białymstoku
  Centrum Współpracy Organizacji Samorządowych
  ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok