Podlaska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadząc w woj. podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w ramach Podlaskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" w Białymstoku oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, prowadzi w Białymstoku, Łomży i Suwałkach 3 punkty wsparcia, w których udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/7510,dok.html