Wykaz organizacji pozarządowych

    Uprzejmie informujemy, że w sprawie udostępniania osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na bieżąco aktualizowany jest wykaz tych organizacji, wraz z adresami placówek i godzinami pracy specjalistów.

    Wykaz dostępny jest pod adresem:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/