Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

      Wzorem lat ubiegłych w okresie od dnia 20 lutego do dnia 26 lutego 2017 r. organizowany jest "Tydzien Pomocy Ocobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", podczas ktorego dyżurujący prokuratorzy będą udzielać informacji o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

      Dyżury bedą pełnione w dniach 20-24 lutego 2017 r. w godzinach 10:00 - 15:00 a w dniach 25-26 lutego 2017r. w godzinach 10:00 - 13:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 oraz we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu bialostockiego.