Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

      Wzorem lat ubiegłych w okresie od dnia 19 lutego do dnia 25 lutego 2018r. organizowany jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", podczas którego dyżurujący prokuratorzy będą udzielać informacji o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

      Dyżury będą pełnione w dniach 19-23 lutego 2018r. w godzinach 10:00-15:00 a w dniach 24-25 lutego 2018r. w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14 oraz we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu białostockiego.