Rachunki bankowe Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

Rachunek sum depozytowych PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Białymstoku
ul. Świętojańska 12A
15-082 Białystok

50 1130 1059 0017 3383 5490 0004

Rachunek sum depozytowych USD
Bank Gospodarstwa Krajowego

77 1130 1059 0017 3383 5490 0003

Rachunek sum depozytowych EURO
Bank Gospodarstwa Krajowego

07 1130 1059 0017 3383 5490 0002

Konto dochodów
(opłaty za kserokopie)

Narodowy Bank Polski Oddział w Białymstoku

05 1010 1049 0017 8822 3100 0000