O G Ł O S Z E N I E

W związku z obchodem  TYGODNIA POMOCY  OFIAROM PRZESTĘPSTW  w dniach 22.II.2010 – 28.II.2010r. w Prokuraturze Rejonowej Białystok Północ w Białymstoku dyżur pełnić będą następujący Prokuratorzy:

 22 lutego 2010r. – Prokurator Rejonowy  Białystok – Północ Katarzyna Pietrzycka – pok. 224

23 lutego 2010r. -  Prokurator Joanna Ostrowska – pok. 217

24 lutego 2010r. – Z-ca Prokuratora Rejonowego Białystok – Północ  Anna Milewska  – pok. 227

25 lutego 2010r. – Z-ca Prokuratora Rejonowego Białystok – Północ Wojciech Zalesko – pok. 210

26 lutego 2010r. – Asesor Karol Radziwonowicz – pok. 213