Akt oskarżenia w sprawie nowo narodzonego dziecka.

Prokuratura Rejonowa Białystok - Północ w Białymstoku skierowała akt oskarżenia przeciwko kobiecie, której zarzucono, że w okresie od dnia 31 lipca 2013 r. do dnia 01 sierpnia 2013 r. daty dokładnie nie ustalonej, w Białymstoku działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia nowo narodzonego syna, zadzierzgnęła na jego szyi gumkę do włosów powodując jego śmierć w wyniku uduszenia gwałtownego, to jest o czyn z art 148 § 1 k.k., za popełnienie którego grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

 

W przedmiotowej sprawie został także skierowany akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono, że w okresie od dnia 31 lipca 2013 r. do 07 października 2013 r. w Białymstoku, w celu udaremnienia lub utrudniania postępowania karnego, pomagał sprawczyni uniknąć odpowiedzialności karnej za dokonanie zabójstwa nowo narodzonego przez nią syna zacierając ślady przestępstwa w ten sposób, że mając wiedzę o popełnionej przez nią zbrodni zabójstwa nie poinformował o tym organów ścigania, ukrywał zwłoki wraz z łożyskiem przez bliżej nieustalony okres czasu w swojej piwnicy w torbie, po czym wspólnie z oskarżoną zaniósł je w zarośla przy ul. Buskiej w Białymstoku i tam porzucił, znieważając w ten sposób zwłoki dziecka, to jest o czyn z art 239 § 1 k.k. w zbiegu z art. 240 § 1 k.k w zbiegu z art. 262 § 1 k.k, za popełnienie którego grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.