Akt oskarżenia w sprawie udziału w obrocie znaczną ilością środka odurzającego.

Prokuratura Rejonowa Białystok - Północ w Białymstoku skierowała akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, którym zarzuca, iż wbrew przepisom art. 33-35 i 37 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii brali udział w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 202,9 grama netto w ten sposób, że w bliżej nieustalonym czasie, nie później niż 16 stycznia 2014 r. zakupili powyższy środek odurzający od innej nieustalonej osoby celem jej dalszej odsprzedaży, to jest o czyn z art 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za popełnienie którego grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.