Akt oskarżenia w sprawie o rozbój

W dniu 03 grudnia 2018r. Prokuratura Rejonowa Białystok Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi B., podejrzanemu o to, że:

I w dniu 16 września 2018r. w Białymstoku w rejonie ul. Św. Andrzeja Boboli dokonał rozboju na osobie małoletniego w ten sposób, że używając wobec kierującego rowerem przemocy polegającej na jego odepchnięciu, wyrwał należący do niego rower o wartości 800 zł i zabrał go w celu przywłaszczenia, tj. o czyn z art. 280 par. 1 kk,

II. w dniu 16 września 2018r. w Białymstoku przy ul. Św. Andrzeja Boboli w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy w postaci roweru, bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa rozboju, groził małoletniemu natychmiastowym użyciem przemocy, tj. o czyn z art. 281 kk.

Podejrzany Grzegorz B. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Grzegorz B. był uprzednio karany, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu. Za popełnienie występku z art. 280 par. 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 2 lata. Za czyn z art. 281 kk ustawodawca przewidział zagrożenie w wymiarze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.