Akt oskarżenia!

Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku w dniu 26 listopada 2009 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Pawłowi G., Piotrowi W., Przemysławowi K., Jakubowi B., Piotrowi D. i Pawłowi G. Oskarżenie dotyczy dokonanych w okresie od stycznia do maja bieżącego roku na terenie miasta Białegostoku szeregu kradzieży z włamaniami do samochodów i pomieszczeń gospodarczych, a także rozboju i kradzieży rozbójniczej. Nadto prokurator wyłączył materiały dotyczące trzech nieletnich współdziałających w popełnieniu przestępstw i przekazał je według właściwości do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Oskarżeni poza Pawłem G. przyznali się do większości z zarzucanych im czynów.

Przestępstwo kradzieży z włamaniem podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Przestępstwo rozboju podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.