Akt oskarżenia w sprawie złożenia fałszywych zeznań!

Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku w dniu 21 grudnia 2009 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Marlenie W. oskarżonej o to, że dniu 17 czerwca 2009 roku w Białymstoku w Sądzie Apelacyjnym składając zeznania w charakterze świadka w prowadzonym postępowaniu sądowym będąc uprzedzoną o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zeznała nieprawdę stwierdzając, że śmierć Józefa C. w dniu 1 lipca 2005 r. we Włodowie mógł spowodować jej ojciec, podczas gdy w rzeczywistości zgon Józefa C. nastąpił na skutek działania Tomasza Stanisława W., Mirosława W. i Krzysztofa W.

Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.