Oskarżony diagnosta

Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Zenonowi D. o to, że:

I. W dniu 02 kwietnia 2010 r. w Stacji Kontroli Pojazdów w Białymstoku, będąc zatrudnionym na stanowisku diagnosty, wystawił dokument, w postaci zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, w którym poświadczył nieprawdę co do okoliczności mające znaczenie prawne,  w ten sposób że na wymienionym dokumencie, w miejscu pieczątka identyfikacyjna (podpis) pieczątka imienna diagnosty,  przystawił dwie pieczęci oraz złożył nieczytelny podpis, podczas gdy w rzeczywistości badania techniczne pojazdu M-ki Wladymirec, nie przeprowadził, tj. o czyn z art. 271 § 1 kk

II. W dniu 08 czerwca 2010 r. w Stacji Kontroli Pojazdów w Białymstoku, będąc zatrudnionym na stanowisku diagnosty, w dokumencie identyfikacyjnym motocykla m-ki Yamaha poświadczył nieprawdę co do okoliczności mające znaczenie prawne, w ten sposób że w wymienionym dokumencie, w miejscu pieczątka identyfikacyjna uprawnionego diagnosty,  przystawił pieczęć, oraz w miejscu  podpis , pieczątka imienna uprawnionego diagnosty przystawił pieczęć o treści „Uprawniony diagnosta Zenon D.” a także złożył w tym miejscu nieczytelny podpis, podczas gdy w rzeczywistości badania technicznego w/w motocykla, nie przeprowadził, tj. o czyn z art. 271 § 1 kk,

III. W dniu 08 czerwca 2010 r. w Stacji Kontroli Pojazdów w Białymstoku, będąc zatrudnionym na stanowisku diagnosty, wystawił dokument, w postaci zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, w którym poświadczył nieprawdę co do okoliczności mające znaczenie prawne, w ten sposób że w wymienionym dokumencie, w miejscu pieczątka identyfikacyjna (podpis) pieczątka imienna diagnosty,  przystawił dwie pieczęci oraz złożył nieczytelny podpis, podczas gdy w rzeczywistości badania techniczne pojazdu motocykla m-ki Yamaha, nie przeprowadził,  tj. o czyn z art. 271 § 1 kk,

IV. W dniu 08 czerwca 2010 r. w Stacji Kontroli Pojazdów w Białymstoku, będąc zatrudnionym na stanowisku diagnosty, w dokumencie w postaci dowodu rejestracyjnego przyczepy ciężarowej m-ki Rydwan, poświadczył nieprawdę co do okoliczności mające znaczenie prawne, w ten sposób że w wymienionym dokumencie, na trzeciej stronie dokumentu w miejscu oznaczonym – następne badanie techniczne do dnia, data, podpis, przystawił trzy pieczęcie o treści ”Uprawniony diagnosta Zenon D.”, „ 08 CZE 2011”, „08 CZE 2010,  oraz złożył nieczytelny podpis a także na tej samej stronie dokumentu w miejscu oznaczonym – m.p. przystawił swoją identyfikacyjną pieczęć diagnosty samochodowego, podczas gdy w rzeczywistości badania technicznego w/w pojazdu, nie przeprowadził, tj. o czyn z art. 271 § 1 kk.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zenon D. był uprzednio karany za poświadczanie nieprawdy w dokumentach i przestępstwo korupcyjne.