Pobicie na terenie Strzeżonego Ośrodka Dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w Białymstoku

Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko sześciu obywatelom Rosji oskarżonym o to, że:

w dniu 28 grudnia 2012 roku na terenie Strzeżonego Ośrodka Dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w Białymstoku przy ulicy Bema 100 działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi ustalonymi osobami narodowości rosyjskiej wzięli udział w pobiciu czterech obywateli narodowości wietnamskiej w ten sposób, że w pomieszczeniu palarni znajdującej się na terenie ośrodka zaatakowali przebywających tam czterech wskazanych obywateli Wietnamu uderzając ich pięściami i kopiąc po całym ciele oraz zadając uderzenia znajdującymi się w tym pomieszczeniu przedmiotami w postaci krzeseł i ławek, w wyniku czego pokrzywdzony Vo Duy doznał obrażeń ciała w postaci urazu prawego kolana z otarciem naskórka, które spowodowały naruszenie czynności ciała i rozstrój zdrowia pokrzywdzonych trwający nie dłużej niż 7 dni, czym narazili ich na nastąpienia skutku określonego w art.156§1kk lub w art. 157§1kk, tj. o czyn z art. 158§1kk

a nadto trzem z oskarżonych zarzucono, że:

w dniu 28 grudnia 2012 roku na terenie Strzeżonego Ośrodka Dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w Białymstoku przy ulicy Bema 100 działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą narodowości rosyjskiej stosowali przemoc wobec funkcjonariusza Straży Granicznej w postaci uderzania go pięściami w rękę oraz w bark i kopania w plastikową tarczę, którą wymieniony posiadał przy sobie, w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na odstąpieniu od interwencji w trakcie incydentu z udziałem osadzonych w w/w ośrodku cudzoziemców oraz znieważyli tego funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że w toku tejże interwencji w ośrodku kierowali pod jego adresem słowa powszechnie uważane za obelżywe i wulgarne, to jest o czyn z art. 224§2kk w zb. z art. 226§1kk

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów. Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.