Nożem w plecy - akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Ch. (lat39) i Karolowi G. (lat.39) oskarżonym o to, że:

w dniu 9 listopada 2012 roku w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu mężczyzny z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, w ten sposób, że w chwili gdy Karol G. przytrzymywał pokrzywdzonego za ręce, Wojciech Ch. zadał cios nożem w plecy pokrzywdzonego, powodując u niego obrażenia ciała w postaci rany kłutej klatki piersiowej, uszkadzającej tętnicę międzyżebrową i górny płat płuca lewego, co skutkowało krwotokiem wewnętrznym i wstrząsem krwotocznym, to jest chorobą realnie zagrażającą życiu, przy czym Wojciech Ch. czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu łącznie co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym w warunkach art.64§1 kk za umyślne przestępstwo z zastosowaniem przemocy tj. o czyn z art.159 kk wobec Karola G. oraz o czyn z art.159kk w zb. z art.156§1 pkt 2 kk w zw. z art.64§2 kk wobec Wojciecha Ch.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu. Wojciechowi Ch. za zarzucany czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 15 a Karolowi G. do lat 8.