Nienawiść na tle różnic narodowościowych - akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Maciejowi W. (lat 19), Patrykowi B. (lat 18), Pawłowi L. (lat 18), Michałowi S. (lat18) oskarżonym o to, że:

  1. w okresie od września 2009 roku do dnia 18 stycznia 2013 roku w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu wielokrotnie publicznie znieważali mężczyznę narodowości romskiej w ten sposób, że wyzywali go słowami powszechnie uważanymi za obelżywe i obrażające jego osobę i rodzinę, a także wielokrotnie naruszali jego nietykalność cielesną z powodu jego przynależności narodowościowej w ten sposób, że popychali go, potrącali umyślnie barkiem podczas wymijania na osiedlu, jak też słownie prowokowali do bójki, ponadto w dniu 18 stycznia 2013 roku w Białymstoku przed drzwiami prowadzącymi do mieszkania należącego do rodziny pokrzywdzonego wysypali worek ze śmieciami, a na drzwiach umieścili nalepkę z symbolem krzyża celtyckiego,

tj. o czyn z art. 257kk

a nadto Macieja W. o to, że:

  1. w dniu 19 stycznia 2013 roku w Białymstoku posiadał w celu rozpowszechnienia 25 naklejek z napisem „Polska Pride of Europe” ze znakiem krzyża celtyckiego i jedną naklejkę z napisem „Milcząc na pewno nic nie zdziałamy. Trzeba walczyć bo Naród Kochamy” ze znakiem krzyża celtyckiego, nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym oraz w czasie i miejscu jak powyżej posiadał na swoim telefonie w celu rozpowszechnienia dwa pliki zdjęciowe zawierające wizerunek orła białego ze znakiem krzyża celtyckiego i napisem „Wielka Polska na zawsze” oraz wizerunek orła białego ze znakiem krzyża celtyckiego i napisem „Wielka Polska” nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym,

tj. o czyn z art. 256§2kk

oraz Pawła L. o to, że:

  1. w dniu 19 stycznia 2013 roku w Białymstoku posiadał w celu rozpowszechnienia naklejkę z napisem „Polska Pride of Europe” ze znakiem krzyża celtyckiego oraz dziewięć naklejek z napisem „Milcząc na pewno nic nie zdziałamy. Trzeba walczyć bo Naród Kochamy” ze znakiem krzyża celtyckiego, nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym,

tj. o czyn z art. 256§2kk

oraz Michała S. o to, że:

  1. w dniu 19 stycznia 2013 roku w Białymstoku posiadał w celu rozpowszechnienia 23 naklejki z napisem „Polska Pride of Europe” ze znakiem krzyża celtyckiego jedną naklejkę z napisem „Milcząc na pewno nic nie zdziałamy. Trzeba walczyć bo Naród Kochamy” ze znakiem krzyża celtyckiego, jedną naklejkę z wizerunkiem orła białego i umięśnionego mężczyzny z napisem „Fanatycy z całej Polski wielka silę tutaj mamy”, „Rzeczpospolita kibolska” „wbrew zakazom i represjom my się nigdy nie poddamy”, nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, jedną naklejkę przedstawiającą postać która kopie okręg z napisem „Antifacchistische action”, zawierającą treść propagującą faszystowski ustrój państwa oraz w czasie i miejscu jak powyżej posiadał na swoim telefonie w celu rozpowszechnienia dwa pliki zdjęciowe zawierające wizerunek orła białego ze znakiem krzyża celtyckiego i napisem „Wielka Polska na zawsze” oraz wizerunek orła białego ze znakiem krzyża celtyckiego i napisem „Wielka Polska” nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym,

tj. o czyn z art. 256§2kk

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów. Przestępstwa zarzucone oskarżonym zagrożone śa karą pozbawienia wolności do lat 3.