Przemoc z powodu przynależności narodowej - tymczasowy areszt.

W dniu 26 czerwca 2013 roku w Prokuraturze Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku wszczęto śledztwo w sprawie stosowania w dniu 21 czerwca 2013 roku w Białymstoku przemocy i groźby bezprawnej wobec dwojga osób z uwagi na ich przynależność narodową.

W dniu 27 czerwca 2013 roku prokurator przedstawił Marcinowi S. zarzut popełniania czynu zabronionego kwalifikowanego z art.119§1 kk w zb. z art.157§2 kk. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Sąd Rejonowy w Białymstoku na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.