Akt oskarżenia w sprawie fałszywych alarmów bombowych

Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Anecie K. ( lat 43) i Andrzejowi K. ( lat 42)

Anetę K. oskarżono o to, że:

w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, wiedząc o tym, iż zagrożenie nie istnieje, telefonując na alarmowy numer 112, zawiadamiała Policję o podłożeniu ładunków wybuchowych w samolotach holenderskich linii lotniczych KLM i ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki z zamiarem ich późniejszego zdetonowania, czym wywołała interwencję Policji i służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu przylotów i odlotów tego przewoźnika z jednoczesnym wzmożonym nadzorem terenu lotniska Portu Lotniczego Warszawa Okęcie oraz zabezpieczenia i przeszukania z użyciem psa tropiącego samolotu rejs KL1369 i wzmożonych działaniach Policji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom ambasady USA, które to czynności zmierzały do uchylenia zagrożenia,

to jest o czyn z art. 224a kk

Andrzeja K. prokurator oskarżył o to, że:

w dniu 4 sierpnia 2013 roku w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, wiedząc o tym, iż zagrożenie nie istnieje, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, telefonując na numer alarmowy 112, czterokrotnie zawiadamiał Policję o podłożeniu ładunków wybuchowych w samolotach holenderskich linii lotniczych KLM z zamiarem ich zdetonowania w trakcie lotu, czym wywołał interwencję Policji zmierzającą do uchylenia zagrożenia,

to jest o czyn z art. 224a kk w zw. z art. 12 kk.

 Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu. Przestępstwo kwalifikowane z art.224a kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jednocześnie prokurator skierował do Sądu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko współsprawcy wskazanych przestępstw i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.