Ogłoszenie dotyczące "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw"

W ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w okresie od 22.02.2010 r. do 26.02.2010 r., w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku dyżury będą pełnić następujący prokuratorzy:
1. 22.02.2010 r. - Dorota Antychowicz (p.110),
2. 23.02.2010 r. - Urszula Sieńczyło (p. 129 ),
3. 24.02.2010 r. - Andrzej Grygoruk (p. 111),
4. 25.02.2010 r. - Dorota Borowik (p. 113),
5. 26.02.2010 r. - Andrzej Purymski (p. 121).