Prokurator, czy pogotowie ratunkowe? Kto szybszy?

Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim wszczęła śledztwo w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez dyspozytora pogotowia ratunkowego, który odmówił przewiezienia chorego z podejrzeniem udaru mózgu do właściwego w takiej sytuacji szpitala, to jest o czyn z art. 160§1kk. Stwierdzono dwa tego rodzaju zachowania w krótkim odstępie czasu, co może sugerować obraną przez pogotowie ratunkowe praktykę. Ponieważ opóźnianie udzielenia takiemu choremu wysoko specjalistycznej pomocy zagraża nawet jego życiu, konieczne jest ustalenie, czy problemem są wadliwe procedury, czy świadome decyzje mające na względzie inne wartości, niż życie i zdrowie człowieka.