Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - dyżury w Prokuraturze Rejonowej w Bielsku Podlaskim

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013r w godzinach 8 – 15.30, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 prokuratorzy będą pełnić dyżur. Udzielane będą porady ofiarom przestępstw, w tym informacje o uprawnieniach pokrzywdzonych.