Areszt tymczasowy za groźby wobec świadka

Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w sprawie grożenia świadkowi za złożenie zeznań, tym samym zmuszenia go do ich odwołania - przestępstwo z art. 245kk.

Zarzuty jego popełnienia przedstawiono dwóm mężczyznom. Jeden z nich dostarczył kopię protokołu przesłuchania świadka, drugi stworzył specjalne konto na Facebooku gdzie protokół ten opublikował. Wywołało to liczne negatywne komentarze, w tym mające cechy gróźb karalnych.

Na wniosek prokuratora w dniu 24 stycznia 2014r. sąd obu podejrzanych aresztował na 3 miesiące. Postępowaniem karnym objęte zostaną również inne osoby – autorzy wpisów pod w/w protokołem.