Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Informuję, iż Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 22 do 28 lutego 2010 roku "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Akcja ta została podjęta,by przypominać o cierpieniu ofiar przestępstw i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy. Wszelkie udzielane informacje są bezpłatne.
         Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Hajnówce będą przyjmowali interesantów w dniach 22 - 26 lutego 2010 roku w siedzibie Prokuratury przy ulicy Warszawskiej 87 w godzinach 9 - 14.