Mieszkaniec Hajnówki posiadał znaczną ilość środków odurzających

W dniu 15 listopada 2012 roku w Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce przedstawiono mieszkańcowi Hajnówki Michałowi B. (24 lata) zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 543,30 g oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 4 g. Nadto podejrzanemu zarzucono udzielanie pełnoletnim osobom środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Występki te zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Wobec Michała B. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5 000 zł oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu.