Rozbój w Hajnówce

W dniu 13 lutego 2013 roku, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce zastosował wobec Dariusza G. (33 lata), środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wymienionemu przedstawiono zarzuty dokonania kradzieży oraz rozboju z użyciem noża, a także usiłowania dokonania rozboju z użyciem noża. Przestępstwa te zostały dokonane na terenie Hajnówki w godzinach wieczornych, a pokrzywdzonymi były kobiety. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dariusz G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Zbrodnia z art. 280 paragraf 2 kodeksu karnego, a więc rozboju dokonanego przez sprawcę posługującego się niebezpiecznym narzędziem, zagrożona jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.