Sprawcy napaści na funkcjonariuszy policji oskarżeni

Prokurator Rejonowy w Hajnówce w dniu 26.06.2013 r. skierował do Sądu Rejonowego w Bielsku Podl. Zam. VII Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi G., Karolowi P., Adamowi Krzysztofowi O., Łukaszowi D., Marcinowi S. oraz Mateuszowi P. o to, że:

- w dniu 5 sierpnia 2012 r. około godziny 3:30 w rejonie parku w Narwi działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi osobami dopuścili się czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z KPP w Hajnówce podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych w ten sposób, że rzucali w nich kamieniami, butelkami, metalowym koszem na śmieci i innymi przedmiotami w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na legitymowaniu w związku z ujawnionym wykroczeniem spożywania alkoholu w miejscu publicznym, przy czym w wyniku zdarzenia funkcjonariusze doznali obrażeń ciała, tj. o czyn z art. 223 § 1kk w zb. z art. 224 §2kk w zb. z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 57a §1 kk,

- w dniu 5 sierpnia 2012 r. około godziny 3:30 w rejonie parku w Narwi działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi osobami znieważyli funkcjonariuszy policji z KPP w Hajnówce podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych związanych z podjętą przez nich interwencją służbową w ten sposób, że wyzywali ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, tj. o czyn. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk.

Nadto dodatkowo oskarżono Łukasza D. o popełnienie dwóch czynów, a Marcina S. i Mateusza P. – po jednym czynie z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 222 § 1 kk. Każdy z nich w dniu 5 sierpnia 2012r. około godz. 4:20 w Narwi przy ul. Mickiewicza w rejonie Szkoły Podstawowej w celu zmuszania funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci ich zatrzymania, stosował wobec nich przemoc. Łukasz D. szarpał za mundur, podjął próbę przewrócenia, wyrywał się. Marcin S. również łapał za mundur, a Mateusz P. - za ręce funkcjonariusza.

Oskarżeni to osoby w wieku od 19 do 23 lat. Nie przyznali się do popełnienia tych czynów.