Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 24 lutego do 01 marca 2014 roku organizowany jest "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W dniach 24 – 28 lutego 2014 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87 w godzinach 9:30 -14:30 dyżur pełnić będzie prokurator, który zainteresowanym osobom udzieli informacji dotyczących instytucji jakie powołane są do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, rodzaju tej pomocy i formy wnioskowania o jej udzielenie. Wszelkie informacje udzielane są bezpłatnie.