Informacje prasowe

Akt oskarżenia w sprawie zbrodni w Wólce Nurzeckiej

W dniu 31 grudnia 2012 roku został skierowany do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia  przeciwko Stefanowi B. podejrzanemu o przestępstwa z art. 148 § 1 kk oraz 207 § 1 kk. Z ustaleń poczynionych w toku śledztwa wynikało, iż w okresie od sierpnia 2011 roku do 13 sierpnia 2012 roku znęcał się on nad swoją matką w ten sposób, iż wszczynał awantury domowe, podczas których m. in. wyzywał ją słowami wulgarnymi, uderzał, szarpał za ubranie, groził pozbawieniem życia i wypędzał z domu. Natomiast w dniu 13 sierpnia 2012 roku zadał jej liczne ciosy obuchem metalowego tasaka do mięsa oraz pięściami głównie w w twarz i klatkę piersiową. Pokrzywdzona doznała wielu obrażeń głowy, klatki piersiowej i kończyn. W wyniku doznanych obrażeń doszło do niewydolności ważnych dla życia układów, w dniu 21 sierpnia 2012 roku pokrzywdzona zmarła.

W sprawie zasięgnięto opinii biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili, iż w chwili popełnienia zarzucanych czynów sprawca miał  znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia czynów i kierowania swoim postępowaniem. 

Występek, którego popełnienie zarzucono oskarżonemu, zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Z kolei zbrodnia zagrożona jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.