Informacje prasowe

Akt oskarżenia w sprawie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych

W dniu 20 grudnia 2013 roku Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi Z. Oskarżonemu zarzucono 37 przestępstw z ustawy o przeciwdziałniu narkomanii. Dotyczyły one posiadania, wbrew przepisom ustawy, środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, uprawy tychże, udzielania nieodpłatnego i odpłatnego tych środków odurzających oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i MDPV (pochodna amfetaminy). 

Oskarżony udzielał tych substancji psychotropowych i środków odurzających nieletnim jak i osobom dorosłym. Z poczynionych ustaleń wynikało, iż oskarżony wprowadził do obrotu łącznie 4 kg amfetaminy i 1 kg ziela konopi innych niż włókniste. Wcześniej był już karany za posiadanie, wbrew przepisom ustawy, środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Przestępstwo dotyczące odpłatnego udzielania śubstancji psychotropowych lub środków odurzających małoletniemu zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.