Informacje prasowe

Włamania do cerkwi

W dniu 28 stycznia 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach podjęła zawieszone postępowanie dotyczące włamań do dwóch cerkwi. Zawieszone było z uwagi na konieczność weryfikacji danych o karalności sprawcy przed sądem belgijskim. W najbliższych dniach zostanie skierowany w tej sprawie akt oskarżenia do tut. Sądu. Sprawcy zarzuca się, że w nocy z 08 na 09 stycznia 2013 roku w Grabarce gm. Nurzec Stacja dokonał włamania do cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w ten sposób, że przystawił drabinę do otwartego okna dzwonnicy, wszedł do jej wnętrza, wyłamał drzwi wejściowe do świątyni, a po dokonaniu penetracji zabrał w celu przywłaszczenia znajdujące się tam wota w postaci złotych i srebrnych krzyżyków na szkodę tamtejszej parafii. Ponadto zarzucono mu również, iż w nocy z 06 na 07 października 2012 roku wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą dokonał włamannia do cerkwi w Boratyńcu Ruskim, gm. Siemiatycze w ten sposób, że wyłamał zamek w drzwiach bocznych, wszedł do wnętrza świątyni a po dokonaniu penetracji zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1200 zł na szkodę tamtejszej Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Anny. Sprawca był uprzednio karany za przestępstwa przeciwko mieniu.