Informacje prasowe

Poświadczenie nieprawdy przez diagnostę.

W dniu 29 października 2012 roku Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowego VII Wydziału Karnego z siedzibą w Hajnówce akt oskarżenia przeciwko diagnoście jednej z tamtejszych stacji kontroli pojazdów. Zarzucono mu dwukrotne poświadczenie nieprawdy. Oskarżony nie wykonując badań pojazdów poświadczał, iż przeprowadził takie badania, pobierając przy tym stosowną opłatę. Ponado zarzucono mu również, iż podżegał  inną osobę do złożenia fałszywych zeznań co do faktu, że przeprowadził badania pojazdu, podczas gdy była to nieprawda. Występki zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad dziećmi z SPZOL w Bacikach Średnich

W dniu 30 kwietnia br. Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach skierowała do tut. Sądu akt oskarżenia przeciwko byłej pielęgniarce Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, gm. Siemiatycze.

Czytaj więcej: Akt oskarżenia w...

Kradzież kratek kanalizacji deszczowej

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach nadzoruje dochodzenie przeciwko Maciejowi B. podejrzanemu o dokonanie kradzieży żeliwnych kratek wpustowych kanalizacji deszczowej oraz żeliwnych pokryw włazów studni burzowych...

Czytaj więcej: Kradzież kratek...

Czynna napaść na komornika

W dniu 27 października 2011 roku Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach skierowała do tut. Sądu akt oskarżenia przeciwko Marianowi B. podejrzanemu z art. 223 par 1 kk w zb. z art. 224 2 kk.

Czytaj więcej: Czynna napaść na...

Rekordowa wartość kradzieży żwiru

W dniu 08 czerwca 2011 roku Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko sprawcy wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji oraz przywłaszczenia żwiru i piasku wartości 1112490,41 zł...

Czytaj więcej: Rekordowa wartość...