Akt oskarżenia w sprawie korupcyjnej

31 grudnia 2009 roku Prokuratura Rejonowa w Sokółce skierowała do Sądu Rejonowego w Sokółce akt oskarżenia przeciwko byłemu urzędnikowi Starostwa Powiatowego w Sokółce Henrykowi K. obejmujący 138 przestępstw z art. 231§ 2 kk w zbiegu z artykułem 286 §1kk  tj. przekroczenia w okresie od 18 lipca 2006 roku do 14 grudnia 2008 roku uprawnień i wprowadzania w błąd osoby zgłaszające budowy i roboty budowlane objęte obowiązkiem zgłoszenia co do konieczności uiszczania opłat w sytuacji, gdy te czynności prawne były wolne od opłat.

Oskarżony słuchany w toku śledztwa nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, tłumacząc iż opłaty pobierał za czynności, które jego zdaniem wykonywał prywatnie i polegały one na pomocy przy wypełnianiu stosownych wniosków. Jednocześnie złożył on wniosek o skazanie go bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu kary 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności  z warunkowym zawieszeniem wykonania kary tytułem próby na okres dwóch lat oraz orzeczenie grzywny 200 stawek dziennych po 50 zł każda, oraz zobowiązanie do naprawienia szkody poprzez zwrot na rzecz pokrzywdzonych wskazanych w zarzutach kwot.

Wniosek zyskał aprobatę organu oskarżycielskiego i tym samym przesłano go wraz z aktem oskarżenia do Sądu.