Tydzień Pomocy ofiarom Ofiar Przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Sokółce

W ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w okresie od 25.02.2013 r. do 01.03.2013 r., w Prokuraturze Rejonowej w Sokółce porad prawnych zainteresowanym udzielać będą prokuratorzy w godzinach od 9.00- 15.00.