Rozboje na uczniach Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce

W dniu 12 marca 2013 roku na wniosek Prokuratury Rejonowej w Sokółce, Sąd Rejonowy w Sokółce zastosował tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy wobec trzech 17-letnich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, którzy dokonywali rozbojów na innych uczniach tej szkoły w ten sposób, że zastraszali ich i używali przemocy celem wydania im pieniędzy w różnych kwotach.

    Sprawcom grożą kary pozbawienia wolności od 2- 12lat.