Postępowanie dotyczące Uboju Rytualnego zwierząt

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2013r. Prokuratura Rejonowa w Sokółce odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie dokonanego w dniu 15 października 2013r. w miejscowości Bohoniki uboju co najmniej jednej owcy bez uprzedniego pozbawienia zwierzęcia świadomości przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, to jest o czyn z art. 35 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. W ocenie prokuratora nie można uznawać za przestępstwo zachowania stanowiącego realizację zagwarantowanych przez prawo miedzynarodowe i konstytucję praktyk religijnych. Prokurator zwrócił uwagę, że w aktulanie obowiązującym porządku prawnym brak jest jasnych i sprecyzowanych regulacji, które mogłyby w sposób konkretny ustalić zakres ochrony zwierząt i swobody praktyk religijnych poprzez uprawianie uboju rytualnego. Prokurator podkreślił, iż obecnie mamy do czynienia z kolizją określonych w konstytucji praw o znaczeniu zasadniczym oraz norm chroniących prawa zwierząt. W ocenie prokuratora, w tym stanie rzeczy prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii, a więc wolności wyznawania a w tym uzewnętrzniania jej poprzez uczestniczenie w obrzędach i praktykach religijnych.

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w tej sprawie nie jest prawomocne.