Obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Sokółce

               Uprzejmie informuję, iż w związku z corocznymi obchodami "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestęspstw" w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 7 w godzinach od 9.00 do 15.00 dyżury będą pełnić wyznaczeni prokuratorzy, w ramach których udzielane będą informacje dotyczące uprawnień pokrzywdzonych w sprawach karnych, w tym zagadnień związnych z instytucją mediacji, jak też dochodzeniem naprawienia szkód i innych foramach pomocy ofiarom przestępstw.