Wyrok w sprawie funkcjonariusza Straży Granicznej

23 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Hajnówce skazał funkcjonariusza Straży Granicznej Pawła B., który w dniu 02 grudnia 2013 roku w Hajnówce prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzerźwości 0,86 promila alkoholu we krwi.

Oskarżonemu orzeczono karę 250 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda, oraz 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Orzeczono też, zgodnie  z wnioskiem Prokuratora o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych na okres 30 dni z uwagi na społeczne oddziaływanie skazania. Niniejszy wyrok nie jest prawomocny.