Odnaleziono zwłoki noworodka w pobliżu Sokółki

      3 lipca 2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Sokółce została powiadomiona przez 25-letniego mieszkańca Sokółki o zakopaniu przez jego konkubinę zwłok noworodka w pobliżu Sokółki.

      We wskazanym przez mężczyznę miejscu odnaleziono zwłoki płodu w wieku około 7 miesięcy. Obecny na miejscu zdarzenia biegły medyk sądowy nie potrafił w sposób kategoryczny wskazać, czy dziecko urodziło się żywe, czy też jak twierdziła matka, martwe. Zwłoki noworodka zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku, gdzie biegli będą ustalali kwestie dotyczące narodzin dziecka i czasu, który upłynął od porodu do do momentu odnalezienia zwłok.

      Matce dziecka został przedstawiony zarzut z art.149kk, który określa, że matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod jego wpływem podlega odpowiedzialności karnej od 3 miesięcy do lat 5.

      Zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci Dozoru Policji.

      Śledztwo prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Sokółce pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sokółce.