Umorzenie śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku samochodowego w Suchowoli

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 7 listopada 2018 r. umorzyła śledztwo w sprawie:
1. nieumyślnego spowodowania w dniu 8 maja 2018 r. w Suchowoli na skrzyżowaniu drogi K8 z drogą W670 wypadku w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwości, w wyniku którego śmierć poniosły trzy osoby, tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. oraz
2. kierowania samochodem osobowym marki Audi A4 w dniu 8 maja 2018 r. w Suchowoli i innych miejscowościach w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.
wobec śmierci osoby podejrzanej, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.
Z ustaleń śledztwa wynika, że kierująca pojazdem Audi A4 dwudziestolatka na skutek niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego po pokonaniu łuku drogi, straciła nad nim panowanie i doprowadziła do zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Scania. W bezpośrednim następstwie tego wypadku samochód Audi A4 stanął w płomieniach, których nie udało się ugasić świadkom zdarzenia. W toku oględzin ujawniono wewnątrz pojazdu zwłoki 3 osób: 2 kobiet i mężczyzny. Z uwagi na ich znaczne przeobrażenie w wyniku działania ognia, identyfikacja ciał nastąpiła dopiero na podstawie badań genetycznych.
W czasie wypadku warunki atmosferyczne były dobre, stan nawierzchni również. Z opinii biegłego z zakresu badania wypadków drogowych wynika, że w krytycznym momencie pojazd Audi A4 zjechał prawymi kołami na prawe pobocze i dalej przemieszczał się pozostawiając na nim ślady bocznego znoszenia na odcinku ponad 70 m. Następnie wjechał na jezdnię i po pokonaniu kolejnych 16 m zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Prędkość tego ostatniego pojazdu bezpośrednio przed wypadkiem określono na 56,6 km/h, zaś samochodu Audi w miejscu, gdzie rozpoczynały się ślady bocznego znoszenia kół – na 127,8 km/h.
W trakcie badania wraku samochodu osobowego nie stwierdzono usterek wskazujących na niewłaściwe działanie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy układach: kierowniczym, hamulcowym i jezdnym – w zakresie możliwym do sprawdzenia. Z uwagi na stan pojazdu i niekompletność jego elementów nie było wszakże możliwe kategoryczne stwierdzenie, czy był on w pełni sprawny bezpośrednie przed wypadkiem, a tym samym, czy jego stan techniczny mógł przyczynić się do zaistnienia zdarzenia drogowego. W ocenie biegłego kierowca pojazdu ciężarowego nie miał możliwości uniknięcia wypadku, zaś bezpośrednią przyczyną jego zaistnienia była utrata stateczności kierunkowej samochodu marki Audi, co skutkowała jego wjazdem na tor ruchu Scanii.
Z przeprowadzonych badań krwi pobranych z ciał ofiar wypadku wynika, że wszyscy oni znajdowali się w stanie nietrzeźwości, przy czym u kierującej stężenie alkoholu we krwi wynosiło 1,3 ‰. Kierujący samochodem Scania był trzeźwy. Kobieta prowadząca samochód Audi A4 nie miała uprawnień do kierowania pojazdami.
W oparciu o powyższe ustalenia przyjęto, że odpowiedzialność za spowodowanie opisanego zdarzenia ponosi kierująca samochodem Audi A4, która nie zachowała należytej ostrożności zbliżając się do łuku drogi z nadmierną prędkością i znajdując się w stanie nietrzeźwości. To z kolei skutkowało umorzeniem śledztwa z uwagi na jej śmierć.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku

prokurator Łukasz Janyst