Akt oskarżenia przeciwko prezesom!

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi T. oraz Władysławowi Ł. – byłemu oraz obecnemu prezesowi Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Osoby te zostały oskarżone o przekroczenie uprawnień w zakresie zatrudnienia pracowników na stanowiska w Agencji, polecając telefonicznie oraz osobiście w Białymstoku, Warszawie oraz innych miejscowościach, ówczesnemu dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku zatrudnienie oraz zwolnienie osób przez nich wskazanych, wbrew zasadom określonym w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych, która statuuje, iż nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy jest otwarty i konkurencyjny.
Zarzuty popełnienia wskazanych przestępstw dotyczą 2008 roku.
Przestępstwo z art. 231§kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.