Akt oskarzenia przeciwko oszustom.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała akt oskarżenia przeciwko 15 osobom. Część z tych osób zostało oskarżonych o doprowadzenie w latach 2005-2006 szeregu banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wyłudzenia kredytów na zakup samochodów w następstwie przedłożenia nierzetelnej i podrobionej dokumentacji, w szczególności dotyczącej możliwości kredytowe - osiąganych przez kredytobiorców dochodów z tytułu prowadzonej działalności bądź wykonywanej pracy. Kwoty udzielanych kredytów wahały się od 35.000 złotych do 127.000 złotych. Kredyty dotyczyły m.in. takich samochodów jak BMW, Nissan, Mercedes czy Chrysler. Część osób natomiast została oskarżona o wyłudzenie w latach 2001-2007 od firm ubezpieczeniowych nienależnych odszkodowań komunikacyjnych z tytułu fikcyjnych kolizji drogowych. Kwoty wyłudzeń wahały się od 1400 złotych do 25.000 złotych.

Przestępstwo oszustwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.